Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища

Water-flowing electrochloroflotocoagulator WFECFC-1

Water-flowing electrochloroflotocoagulator WFECFC-1
Technology description
An innovative design of a flow electrochloroflotocoagulator is introduced and patent applied. Two patents (№ 89510 (25.04.2014), 89767 (4/25/14)) have been received on device of water purification with volumetric electrodes by portions.

КАРТА Забрудненя ВУЛИЦЬ міста

КАРТА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ГОРОДСКИХ УЛИЦ
Ключеві слова
Інформаційні та комунікаційні технології Раціональне природокористування Охорона навколишнього середовища Приладобудування Хімія Авт

Опис

Магнітокерований адсорбент на основі сапоніту для очищення водних систем

Магнитоуправляемый адсорбент на основе сапонита для очистки водных систем
Ключеві слова
Раціональне природокористування Нові речовини та матеріали Охорона навколишнього середовища Технологія видобутку та переробки корисних

Опис

Технологія очищення питної та технічної води із застосуванням реагента комплексної дії на основі водорозчинного біоцидного полімеру

Ключеві слова
Енергетика та енергоефективність Раціональне природокористування Нові речовини та матеріали Охорона навколишнього середовища Хімія Ком

Опис
Розроблено, запатентовано, отримані необхідні дозволи та налагоджено дослідне виробництво реагента комплексної дії для потреб водопідготовки (питоої, технічної, специальної) поєднуючого в собі властивості неокиснюючого дезинфектанта широкого спектра дії (бактерії, віруси, гриби, простійші, водорості), флокулянта і комплексоутворювача (видаляє важкі метали та органічні сполуки)

Новизна інновації:

Розробка технології концентрування стічних вод з метою їх повної ліквідації та отримання сухого залишку

Ключеві слова
Раціональне природокористування

Опис
При знешкодженні великого класу стічних вод, таких як мінералізовані стоки промислових підприємств, шахтні води та багатьох інших, незалежно від застосовуваного методу очищення, як правило, не вдається очистити весь обсяг стічних вод і в результаті процесу залишається якась кількість концентрованих стоків, які містять значну кількість забруднень. Практично єдиним способом ліквідації таких стоків є їх повне випаровування і виділення забруднень, які містяться в них у вигляді сухого залишку.

Новий клас порошкоподібних флококоагулянтів із сорбційною дією

Новый класс порошкообразных флококоагулянтив с сорбционным действием
Ключеві слова
Нові речовини та матеріали

Опис
Розроблено новий клас матеріалів для очистки води від полютантів різного ґенезу. В якості сировини використовується низькоякісна викидна сировина українських родовищ

Новизна інновації:

Збір матеріалів